Sikkerhedsvejledning

Tilsyn med forlystelse

Det er et krav efter bekendtgørelse nr. 502 af 17.06.2005 §4, stk. 3 at der er opsyn med forlystelsen under brug. Hvis der ikke er mulighed for opsyn skal forlystelsen lukkes ned.

Tilsynspersonen skal være fyldt minimum 16 år, for personer mellem 16 år og 18 år skal der foreligge en skriftlig fuldmagt fra forældre/værge, denne skal opbevares sammen med Tilsynsbogen for forlystelsesapparatet samt forsikringspapirer. Disse skal altid ligge tilgængeligt for offentlige myndigheder eller akkrediteringsselskab under brugen af forlystelsen.

Tilsynspersonen skal være iført en beklædning der gør, man ved at der er tale om en tilsynsperson, dette kan eksempelvis være en refleksvest i kraftige farver eller lignende.

Tilsynspersonalet skal udpeges af arrangementets arrangør, og det er arrangørens ansvar at opsynspersonalet er bekendt med sikkerhedsregler samt sørger for der sker træning i betjeningen samt krav til opsynet af forlystelsen, således man tilsikre at brugen af forlystelsen sker på sikker forsvarlig vis, det er derfor nødvendigt at både tilsynspersonale samt arrangørerne har gennemlæst betjeningsvejledningen til forlystelsen.

Tilsynspersonalets ansvarsområder

 • Kontrol af at forlystelsesapparatet er i orden og uden fejl og mangler.
 • Tilsikre at Tilsikre at forlystelsen er forankret forsvarligt til underlaget.
 • Tilsikre at brugerne ikke bærer fodtøj under anvendelsen af forlystelsen
 • Sørge for der ikke medbringes is, mad- og drikkevarer i forlystelsen
 • Sørge for at maksimumsantallet af samtidige brugere overholdes i henhold til forskrifterne.
 • Sørge for at maksimumshøjde overholdes i henhold til forskrifterne.
 • Tilsynspersonalet har ansvaret for at der er sikker adgang op og ned af forlystelsen.
 • Ind- /udgange skal holdes fri for forhindringer.
 • Der må ikke hænges på sidevægge eller overlæggere
 • Man bør endvidere fordele brugerne efter størrelse og alder
 • Sørge for der ikke forekommer vild leg, koldbøtter, saltomortaler, slåskampe m.v. i forlystelsen
 • Forlystelsen straks indstilles i tilfælde af regn og kraftig blæs samt pludselige vindstød.
 • Forlystelsen straks indstilles i tilfælde af skader på forlystelsen i form af f.eks. revner eller lignende.
 • Forlystelsen straks indstilles i tilfælde af strømsvigt eller defekt i blæseranordningen. 

Ankerpunkter

Forlystelsen skal  forankres til underlaget med pløkker.
Pløkkerne skal slås i jorden i en vinkel på 30-45° pegende væk fra hoppeborge.
Vær opmærksom på at pløkkerne ikke må stikke mere end maksimalt 25 mm over jorden når de er slået i.

Ved brug af forlystelsen på fast underlag eller indenfor, skal forlystelsen forankres med f.eks. sandsække fastgjort til enhedens ankerpunkter.

Forankring af hoppeborg

 

 

 

 

 

 

 

Blæseren

Blæseren skal placeres minimum 1,2 meter fra en side med vægge og minimum 2,5 meter fra en åben side.

 

Sikkerhedsområde rundt om enheden

Der skal være friområde på minimum 1,8 m fra en side med vægge og minimum 3,5 meter fra en åben side.

Undtagelser kun hvis enheden står tæt op ad en solid væg, f.eks. en bygning. 
Her er det dog et krav at væggen skal være minimum 2 meter højere end den højeste platform på enheden (med mindre enheden har tag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højde på brugere

Brugere af enheden må ikke være højere end enhedens vægge.
Vægge på minimum 1,8 meter er dog acceptabel for alle brugere

Ved platforme på mere en 3 meters højde, skal væggene være min 1,25 gange brugerens højde

Hovedreglen for brugerhøjde og antal brugere ifht. størrelse på hoppeborgen er:

 • < 1,2 meter: 1 m² hoppeborg pr. person
 • 1,2 - 1,6 meter: 2 m² hoppeborg pr. person
 • > 1,6 meter: 3 m² hopeborg pr. person


En hoppeborg på 25 m² må derfor have følgende antal brugere:

 • Brugere under 1,2 m: 25 personer
 • Brugere på 1,2 - 1,6 m: 12 personer
 • Brugere over 1,6 m: 8 personer