Businesscase på køb af en hoppeborg til udlejning

Når man starter med at leje hoppeborge ud, bør man gøre sig nogle tanker om hvad man forventer at kunne få i leje pr. dag samt hvor stor udlejningsfrekvens der vil være på enheden.

Herved er det muligt at beregne tilbagebetalingstiden, og derved det break-even hvor du begynder at have overskud på din udlejning.

Forudsætninger for udregningen

Pris på hoppeborg 21m²: 13.500 kr.
Førstegangssyn inkl. synsbog* 4.500 kr.
Årligt syn efterfølgende* 2.000 kr.
Produkt ansvarsforsikring** 2.000 kr.


 

 

 

* Prisen er udelukkende vejledende

** Prisen på produkt-ansvarsforsikringer varierer mellem forsikringsselskaberne, men 2.000 kr. pr. år er en realistisk pris for denne type forsikring.

NB. Forsikringen dækker alle dine hoppeborge, så du skal kun have én police

For at simplificere udregningen, er det forudsat at udlejningerne falder jævnt over hele året.

Break-even for investering i ny hoppeborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det kan ses af grafen ovenfor, varierer tilbagebetalingstiden selvfølgelig efter hvor mange udlejninger man regner med at have og hvilken pris man kan få pr. udlejning.

Kan du f.eks udleje din hoppeborg 12 gange om året til en pris på 1.400 kr. pr. udlejning, har du tjent din investering hjem igen efter ca. 17 måneder. (Rød linie)
Hvis det er muligt at tage 1.600 kr. pr. udlejning, har du betalt din investering tilbage allerede efter ca. 15 måneder. (Rød stiplet linie).

Ovenstående beregning er kun vejlendende, og medregner ikke udlejers timeforbrug.